Aktuality

Zamyslenie – 2. veľkonočná nedeľa v roku A (Jn 20,19-31)

V textoch Jánovho evanjelia o stretnutí sa učeníkov so zmŕtvychvstalým Ježišom sa napĺňajú Ježišove slová, ktoré vyslovil v jeho veľkej reči pri Poslednej večeri. Ježiš vtedy učeníkom povedal: „Odídem a prídem k vám“ (Jn 14,28a). Jánovo evanjelium v 20. kapitole pre

Termíny a témy kurzu “Dejiny starovekého Izraela” v roku 2017

apríl 19th, 2017|Komentáre vypnuté na Termíny a témy kurzu “Dejiny starovekého Izraela” v roku 2017

Prednáškový kurz o dejinách starovekého Izraela, ktorý odštartoval v septembri minulého roku, a ktorý má už za sebou štyri časti,

Nápis na Ježišovom kríži

apríl 11th, 2017|Komentáre vypnuté na Nápis na Ježišovom kríži

Všetci štyria evanjelisti sa zmieňujú o existencii nápisu na kríži pri opise Ježišovho ukrižovania. Tento evanjeliový detail odráža rozšírenú, aj

Ježišov (ne)zvyčajný pohreb

apríl 11th, 2017|Komentáre vypnuté na Ježišov (ne)zvyčajný pohreb

Ježišov pohreb patrí medzi najsilnejšie momenty, ktoré poukazujú na plné človečenstvo Božieho syna. Ak mu však chceme dnes porozumieť, musíme

Púť do Svätej zeme 2017

marec 21st, 2017|Komentáre vypnuté na Púť do Svätej zeme 2017

Farnosť Nižná Šebastová v splupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Cestovnou kanceláriou Prima organizuje púť do

Aramejčina v ponuke letných kurzov po prvý krát

február 17th, 2017|Komentáre vypnuté na Aramejčina v ponuke letných kurzov po prvý krát

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka TF TU (CSVZML)

Piata prednáška o Dejinách starovekého Izraela – foto

február 17th, 2017|Komentáre vypnuté na Piata prednáška o Dejinách starovekého Izraela – foto

Vo štvrtok 16.2.2017 pokračovala prvým stretnutím v letnom semestri séria prednášok o Dejinách starovekého Izraela.  Dr. P. Juhas sa v

Média o nás

O projekte

Projekt Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (skr. C-SBBS) vznikol z projektu Letná škola jazykov Biblie organizovaného po štyri roky troma biblistami košickej arcidiecézy.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta sa zameriava predovšetkým na výskum, vzdelávanie v oblasti biblických  a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí (ako napr. antropológia, filozofia, umenie, masmédia, politológia, sociológia a pod.), na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu.

Pilotným projektom Centra je organizovanie Letnej školy jazykov Biblie (intenzívny kurz pre začiatočníkov a pokročilých: biblická hebrejčina a biblická gréčtina, sýrčina, latinský a starosloviensky jazyk, akadčina a pod.). Medzi ďalšie aktivity patrí organizovanie odborných seminárov, vedeckých konferencii, publikačná a projektová činnosť, príprava odborných materiálov, organizovanie rôznych pastoračných aktivít, príprava katechetických materiálov a spolupráca s inštitúciami podobného zamerania (CSVZML TF TU a pod.).

Poslaním Centra je ohlasovanie Logos nádeje (porov. 1 Pt 3,15),  inkulturácia Božieho slova a snaha o medzináboženský dialóg. Členmi Centra sú kňazi košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Činnosť Centra je koordinovaná moderátorom.