Aktuality

Zamyslenie – 19. nedeľa v roku A (Mt 14,22-33)

Situácia príbehu o Ježišovi kráčajúcom po mori je v evanjeliách veľmi zaujímavá. U Lukáša sa vôbec nevyskytuje, ale zato je prítomná u Jána a to na rovnakom mieste ako u Matúša a Marka, t.j. hneď po udalosti rozdelenia chleba piatim tisícom. Stojí

Krátky odborný seminár o poslušnosti Božiemu hlasu

august 14th, 2017|Komentáre vypnuté na Krátky odborný seminár o poslušnosti Božiemu hlasu

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom, Košice vás pozývame na odborný seminár Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v

Ukončený kurz aramejčiny s pozvánkou na kurz ugaritčiny v roku 2018

august 5th, 2017|Komentáre vypnuté na Ukončený kurz aramejčiny s pozvánkou na kurz ugaritčiny v roku 2018

Odovzdaním certifikátov 28. júla 2017 ôsmym absolventom intenzívneho kurzu biblickej aramejčiny bol ukončený 6. ročník Letnej školy jazykov Biblie (LŠJB)

Otvorený záver prednáškového kurzu k dejinám Izraela v Košiciach

jún 25th, 2017|Komentáre vypnuté na Otvorený záver prednáškového kurzu k dejinám Izraela v Košiciach

Vo štvrtok 22.6.2017 sa skončil dvojsemestrálny vzdelávací kurz o Dejinách starovekého Izraela organizovaný Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Tv Lux – Doma je doma (Biblický apoštolát) 22.6.2017

jún 23rd, 2017|Komentáre vypnuté na Tv Lux – Doma je doma (Biblický apoštolát) 22.6.2017

http://archiv.tvlux.sk/DOD/DOD_1176_170622_hd.mp4

Predstavujeme novú publikáciu: Lingua Latina Biblica

jún 17th, 2017|Komentáre vypnuté na Predstavujeme novú publikáciu: Lingua Latina Biblica

Predstavujeme vám ďalšiu publikáciu nášho Centra. Ide o vysokoškolskú učebnicu biblickej latinčiny. Viac informácií o publikácii: rlapko@gmail.com

Prvá publikácia C-SBBS

máj 23rd, 2017|Komentáre vypnuté na Prvá publikácia C-SBBS

Predstavujeme vám prvú publikáciu nášho Centra: Amoris laetitia očami teológov. Viac informácií o tejto knihe môžete získať na rlapko@gmail.com.

Všetky aktuality

Média o nás

O projekte

Projekt Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (skr. C-SBBS) vznikol z projektu Letná škola jazykov Biblie organizovaného po štyri roky troma biblistami košickej arcidiecézy.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta sa zameriava predovšetkým na výskum, vzdelávanie v oblasti biblických  a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí (ako napr. antropológia, filozofia, umenie, masmédia, politológia, sociológia a pod.), na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu.

Pilotným projektom Centra je organizovanie Letnej školy jazykov Biblie (intenzívny kurz pre začiatočníkov a pokročilých: biblická hebrejčina a biblická gréčtina, sýrčina, latinský a starosloviensky jazyk, akadčina a pod.). Medzi ďalšie aktivity patrí organizovanie odborných seminárov, vedeckých konferencii, publikačná a projektová činnosť, príprava odborných materiálov, organizovanie rôznych pastoračných aktivít, príprava katechetických materiálov a spolupráca s inštitúciami podobného zamerania (CSVZML TF TU a pod.).

Poslaním Centra je ohlasovanie Logos nádeje (porov. 1 Pt 3,15),  inkulturácia Božieho slova a snaha o medzináboženský dialóg. Členmi Centra sú kňazi košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Činnosť Centra je koordinovaná moderátorom.