Aktuality

Zamyslenie – 3. nedeľa v roku B (Mk 1,14-20)

Po dvojtýždňovej prestávke sa opäť vraciame k Markovmu evanjeliu. Naposledy sme z neho čítali rozprávanie o Jánovi Krstiteľovi a Ježišovom krste (Mk 1,7-11). Hneď na to nasledujú dva verše (12.13.), ktoré krátko opisujú Ježišovo pokúšanie na púšti. Tie

Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania

december 22nd, 2017|Komentáre vypnuté na Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva 15.2.2017 na interdisciplinárnu konferenciu Biblia a mládež: Mladí viera a rozlišovanie povolania, ktorá chce reflektovať

Seminár o Ježišovej rozlúčkovej reči

december 22nd, 2017|Komentáre vypnuté na Seminár o Ježišovej rozlúčkovej reči

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach organizuje v dňoch 12. -13. 2. 2018 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch odborno-popularizačný seminár

Začiatok nového prekladu Svätého písma na Slovensku

december 15th, 2017|Komentáre vypnuté na Začiatok nového prekladu Svätého písma na Slovensku

V závere roka 2017 sa na Slovensku začali práce na novom preklade Svätého písma z pôvodných jazykov do spisovnej slovenčiny.  Preklad má byť určený pre

Čo robili pastieri pri Ježišových jasliach?

december 13th, 2017|Komentáre vypnuté na Čo robili pastieri pri Ježišových jasliach?

Viaceré umelecké stvárnenia vianočných udalostí opísaných v Biblii zobrazujú scénu klaňania pastierov inšpirovanú Lukášovým evanjeliom. Slávni majstri ako Caravaggio, El

Jozef, spravodlivý manžel a otec

december 13th, 2017|Komentáre vypnuté na Jozef, spravodlivý manžel a otec

Pri porovnávaní rozprávaní o Ježišovom narodení a detstve, ktoré sa nám zachovali v evanjeliách podľa Matúša a Lukáša, môžeme vidieť mnoho rozdielov. Jedným z najhlavnejších

V Bardejovských Kúpeľoch s Matúšovým evanjeliom

december 4th, 2017|Komentáre vypnuté na V Bardejovských Kúpeľoch s Matúšovým evanjeliom

V dňoch 21. a 22. novembra 2017, naše centrum organizovalo seminár v rámci Celoživotného štúdia Biblie. Seminár bol zameraný na

Všetky aktuality

Média o nás

O projekte

Projekt Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (skr. C-SBBS) vznikol z projektu Letná škola jazykov Biblie organizovaného po štyri roky troma biblistami košickej arcidiecézy.

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta sa zameriava predovšetkým na výskum, vzdelávanie v oblasti biblických  a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí (ako napr. antropológia, filozofia, umenie, masmédia, politológia, sociológia a pod.), na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu.

Pilotným projektom Centra je organizovanie Letnej školy jazykov Biblie (intenzívny kurz pre začiatočníkov a pokročilých: biblická hebrejčina a biblická gréčtina, sýrčina, latinský a starosloviensky jazyk, akadčina a pod.). Medzi ďalšie aktivity patrí organizovanie odborných seminárov, vedeckých konferencii, publikačná a projektová činnosť, príprava odborných materiálov, organizovanie rôznych pastoračných aktivít, príprava katechetických materiálov a spolupráca s inštitúciami podobného zamerania (CSVZML TF TU a pod.).

Poslaním Centra je ohlasovanie Logos nádeje (porov. 1 Pt 3,15),  inkulturácia Božieho slova a snaha o medzináboženský dialóg. Členmi Centra sú kňazi košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Činnosť Centra je koordinovaná moderátorom.