V Bardejovských Kúpeľoch s Matúšovým evanjeliom

V dňoch 21. a 22. novembra 2017, naše centrum organizovalo seminár v rámci Celoživotného štúdia Biblie. Seminár bol zameraný na bližšie poznávanie prvých dvoch kapitol Matúšovho evanjelia, ktoré rozprávajú o Ježišovom narodení a detstve. Tentokrát sme si k spolupráci prizvali biblistu Blažeja Štrbu, kňaza Banskobystrickej diecézy, a Juraja Pigulu, augustiniána, odborníka na patristiku. Vo veľmi príjemnej

Vedecká konferencia k 500. výročiu reformácie a biblická výstava v Košiciach

Za účasti arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, zástupcov viacerých kresťanských cirkví, študentov a laickej verejnosti sa vo štvrtok 5. októbra 2017 v priestoroch CSVZML v Košiciach skutočnila vedecká konferencia Martin Luther po 500 rokoch a biblická výstava Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe. V spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ ML a Slavistickým ústavom SAV ich zorganizovalo košické Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

október 9th, 2017|Aktuality, Konferencie|

Rektor Pápežského biblického inštitútu prednášal v Košicach

Dňa 16. septembra 2017, páter Michael Kolarcik SJ, rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme, vystúpil v Košiciach s prednáškou o Bohu a ľuďoch v Knihe Genezis. P. Kolarcik sa vo svojej prednáške venoval textom o vyhnaní z raja, príbehu o Babylonskej veži a Jozefovmu cyklu. Na príklade týchto textov predstavil ako je Božia činnosť zameraná

október 9th, 2017|Aktuality|

Narodenie Krista podľa Matúša

V rámci Celoživotného biblického štúdia 2017 vás pozývame na seminár Narodenie Krista podľa Matúša Program utorok 21.11.2017 10:30–12:30 prednáškový blok I 12:30 obed 15:00–17:00 prednáškový blok II 17:30 večera a rekreácia streda 22.11.2017 8:00 raňajky 9:00–10:30 prednáškový blok III 11:00–12:30 prednáškový blok IV 12:30 obed a záver Séria prednášok ponúka detailnejší pohľad do textov Mt 1

Výstava “Príbeh Biblie. Od tabuľky ku knihe”

v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka vás pozývame na výstavu: Príbeh Biblie Od tabuľky ku knihe Termín: 5.-6.10.2017 (od 9:00 do 18:00) Miesto: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice Bližšie info: rlapko@gmail.com

september 18th, 2017|Aktuality|

Pozývame na vedeckú konferencia k výročiu reformácie

V spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU vás pozývame na vedeckú konferenciu  Martin Luther po 500 rokoch Na konferenciu prijali pozvanie títo prednášajúci so svojimi príspevkami:   Christoph Levin: Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre neueste Revision Juraj Pigula, OSA: Augustiniánska formácia Martina Luthera Bohdan Hroboň: Lutherov vplyv na interpretáciu Žalmov Blažej

september 18th, 2017|Aktuality, Konferencie|

Michael Kolarcik, SJ bude prednášať v Košiciach

Pozývame vás na odbornú prednášku Michaela Kolarčíka, SJ O Bohu a ľuďoch v Knihe Genezis Prednáška sa uskutoční 16.9.2017 o 17:00 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, na Ulici Komenského 14 v Košiciach. Michael Kolarčík, SJ (1950) je rektorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, na ktorom v roku 1989 získal doktorát. Do roku 2014 bol profesorom na Teologickej fakulte na Regis

september 4th, 2017|Aktuality|

Materiály na stiahnutie ku Gn 12-36

Vo štvrtok, 31.8.2017 sa v Košiciach uskutočnil krátky seminár na tému "Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu". Seminár bol súčasťou prípravy na 17. ročník Biblickej olympiády a pozostával zo štyroch prednášok, ktoré predniesli členovia nášho centra. Tu vám na stiahnutie ponúkame materiály ku Gn 12-36, ktoré môžu byť užitočné nie len

september 4th, 2017|Aktuality, Semináre|

Krátky odborný seminár o poslušnosti Božiemu hlasu

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom, Košice vás pozývame na odborný seminár Poslušnosť Božiemu hlasu v Knihe Genezis a v Markovom evanjeliu Príprava na 17. ročník Biblickej olympiády 31.8.2017, 10:30-12:00, TF KU, Aula Matúš Imrich: "To preto, že Abrahám počúval na môj hlas" (Gn 26,5): Abrahámov, Izákov a Jakubov cyklus Róbert Lapko: Dvanásť povolaných, jeden

august 14th, 2017|Aktuality|

Ukončený kurz aramejčiny s pozvánkou na kurz ugaritčiny v roku 2018

Odovzdaním certifikátov 28. júla 2017 ôsmym absolventom intenzívneho kurzu biblickej aramejčiny bol ukončený 6. ročník Letnej školy jazykov Biblie (LŠJB) organizovanej Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach. Popri biblickej hebrejčine, gréčtine, latinčine, sýrčine a ďalších jazykoch bolo štúdium biblickej aramejčiny po prvýkrát v ponuke C-SBBS. Cieľom organizovania Letných škôl je otváranie sveta Biblie s vedomím, že