LAM – Letná akadémia mladých – 2018

Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva na Letnú akadémiu pre mladých 2018 Intelektuálno-duchovná formácia „Hľadanie“ v seminároch: Peter Juhás: Gilgameš a hľadanie nesmrteľnosti Bohdan Hroboň: Abrahám a hľadanie domova Anabela Katreničová: Aeneis Juraj Pigula OSA: Augustín a jeho hľadanie Boha exkurziou v archeologickom parku, prehliadkou východného umenia, a spoločenstvom v Kláštore sv. Augustína v Košiciach. počas 30.7.-2.8.2018 Do konkurzu

február 21st, 2018|Aktuality|

Letná škola jazykov Biblie 2018

Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF TU a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV organizuje 7. ročník Letnej školy jazykov Biblie 2018 Čítanie staroslovienskych a cirkevnoslovanských textov Termín: 30.7.-4.8.2018 (20 hodín) Lektor: Peter Žeňuch Ugaritčina: Úvod do jazyka a literatúry Termín: 6.-17.8.2018 (30 hodín) Lektor: Peter Juhás Biblická

Konferencia Biblia a mládež v Košiciach

Dňa 15. februára  2018 sa v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna, odborno-popularizačná konferencia nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pod názvom Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania.  Cieľom stretnutia bolo reflektovať impulzy pripravovanej Biskupskej synody 2018 o mládeži a exhortácie Verbum Domini.  Rôzne prístupy k uvedenej téme predstavili viacerí prednášajúci.  O vzťahu mládeže k povolaniu a k Sv. písmu prednášal biblista Tibor Haluška,

február 21st, 2018|Aktuality, Konferencie|

Biblický seminár o Ježišovej rozlúčke

V dňoch 12. – 13. februára sa v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnil ďalší odborno-popularizačný biblický seminár nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Témou seminára bola Ježišova rozlúčková reč v Jn 13–17. Stretnutím, ktorého sa zúčastnili laici, rehoľné sestry, a kňazi z Košíc, Rožňavy a Spiša, sprevádzal košický doktorand Pápežského biblického inštitútu Matúš Imrich a biblisti Juraj Feník a Róbert Lapko. V priebehu

február 17th, 2018|Aktuality, Semináre|

Duchovné cvičenia pre kňazov

Kňazov pozývame na duchovné cvičenia pod názvom „S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš.“ Uskutočnia sa 9. - 13. 4. 2018 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátormi sú František Kovaľ SJ, rektor jezuitského kostola v Ružomberku, predtým misionár v Kazachstane a špirituál na Ukrajine, a Róbert Lapko, moderátor nášho centra. Prihlasovanie a info: 0948 681 682, info@augustineum.sk.

Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva 15.2.2017 na interdisciplinárnu konferenciu Biblia a mládež: Mladí viera a rozlišovanie povolania, ktorá chce reflektovať impulzy pripravovanej Biskupskej synody 2018 „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ a exhortácie Verbum Domini: „V období mladosti sa totiž nezadržateľne a úprimne vynárajú otázky o zmysle života a zameraní vlastnej existencie. Na tieto otázky vie dať pravú odpoveď

december 22nd, 2017|Aktuality, Konferencie|

Seminár o Ježišovej rozlúčkovej reči

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach organizuje v dňoch 12. -13. 2. 2018 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch odborno-popularizačný seminár o Ježišovej rozlúčkovej reči v Jánovom evanjeliu v rámci prípravy na prežívanie Pôstu a Veľkej noci. Prednášateľmi sú biblisti Juraj Feník, Matúš Imrich a Róbert Lapko. Cieľom seminára, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť so záujmom o Sv. písmo, je detailnejší

december 22nd, 2017|Aktuality|

Začiatok nového prekladu Svätého písma na Slovensku

V závere roka 2017 sa na Slovensku začali práce na novom preklade Svätého písma z pôvodných jazykov do spisovnej slovenčiny.  Preklad má byť určený pre slovenskú katolícku verejnosť, ktorá doteraz používala verzie založené na Neovulgáte, a jeho uskutočnenie iniciovala svojim rozhodnutím Konferencia biskupov Slovenska v roku 2013.  Prvá fáza spočíva v anotovanom preklade Lukášovho a Jánovho evanjelia a zastrešuje ju Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

december 15th, 2017|Aktuality|

Čo robili pastieri pri Ježišových jasliach?

Viaceré umelecké stvárnenia vianočných udalostí opísaných v Biblii zobrazujú scénu klaňania pastierov inšpirovanú Lukášovým evanjeliom. Slávni majstri ako Caravaggio, El Greco, Murillo a iní sú autormi obrazov pod názvom „Adorácia pastierov“ alebo „Klaňanie pastierov.“ Aj v odbornej literatúre k Novému zákonu sa ojedinele objaví názor, ktorý spomína klaňanie pastierov. Nasledujúce riadky ponúkajú odpoveď na otázky, ktoré sú možno

december 13th, 2017|Aktuality|

Jozef, spravodlivý manžel a otec

Pri porovnávaní rozprávaní o Ježišovom narodení a detstve, ktoré sa nám zachovali v evanjeliách podľa Matúša a Lukáša, môžeme vidieť mnoho rozdielov. Jedným z najhlavnejších je ich zameranie na postavu Jozefa (Matúš) a Márie (Lukáš). Obidvaja, samozrejme, neodmysliteľne patria do Betlehemskej scenérie. Musíme však uznať, že Jozefova pozícia je viac v útlme. Je to iste preto, že v evanjeliu nič nehovorí, a že sa

december 13th, 2017|Aktuality|