Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Nahrávky z duchovnej obnovy o Jozefovom cykle s P. Dubovským, SJ

V dňoch 12.-14. februára 2019 P. Peter Dubovský, SJ, viedol duchovnú obnovu v exercičnom dome jezuitov v Prešove na tému "Ťažká cesta zmierenia: Jozefov cyklus", na ktorú sme vás pred časom pozývali. Teraz vám ponúkame nahrávky z týchto dní. Znova chceme vyjadriť veľkú vďaku P. Dubovskému, že prijal naše pozvanie.

Patriarcha Jozef témou duchovnej obnovy pre kňazov s P. Petrom Dubovským, S.J.

Veľmi nás teší, že môžeme pozvať kňazov na duchovnú obnovu s P. Petrom Dubovským, S.J. Duchovná obnova sa uskutoční v exercičnom dome jezuitov v Prešove v dňoch 12.-14. februára 2019 a jej témou bude Jozefov cyklus z Knihy Genezis. Ďalšie informácie si môžete všimnúť na priloženom plagáte. Pred začatím duchovnej obnovy vás pozývame zúčastniť sa odbornej prednášky

Naše prvé duchovné cvičenia

V dňoch 9.-13. apríla 2018 sa v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnili duchovné cvičenia pre kňazov. Boli to prvé duchovné cvičenia ponúknuté naším centrom a boli organizované v spolupráci s P. Františkom Kovaľom, S.J. Témou duchovných cvičení bolo duchovné čítanie knihy Tobiáš. Prinášame vám aj zopár fotografií.

Duchovné cvičenia pre kňazov

Kňazov pozývame na duchovné cvičenia pod názvom „S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš.“ Uskutočnia sa 9. - 13. 4. 2018 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátormi sú František Kovaľ SJ, rektor jezuitského kostola v Ružomberku, predtým misionár v Kazachstane a špirituál na Ukrajine, a Róbert Lapko, moderátor nášho centra. Prihlasovanie a info: 0948 681 682, info@augustineum.sk.

Duchovná obnova s prof. Petrom Dubovským SJ – Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín

Štyridsiatka kňazov sa počas dvoch dní zúčastnila duchovnej obnovy v Exercičnom dome v Prešove na tému Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín, ktorú svojim výkladom sprevádzal prof. Peter Dubovský SJ - dekan Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Svojim profesionálnym pohľadom s viac než dvatsaťročnou skúsenosťou na poli štúdii Biblie vedel jasne pomenovať a

Kňazov pozývame na duchovnú obnovu s Petrom Dubovským SJ

Pozývame na duchovnú obnovu pre kňazov vedenú P. Petrom Dubovským SJ s témou Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín 7.- 9.2. 2017 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, Pod Kalváriou 81 Program začína večerou o 18:00 hod. a končí obedom. Možnosť prihlásenia do 15.1.2017 na csbbske@gmail.com. Bližšie informácie na rlapko@gmail.com. Poplatok: 60 EUR. Účastníci duchovnej obnovy majú možnosť