Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Vedecká konferencia „Otváral nám Písma“

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove Slovenská akadémia vied, Slavistický ústav Jána Stanislava Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach Michal Lapčák, Bratská jednota baptistov pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu a výstavu Otváral nám Písma pri príležitosti ukončenia Roku Božieho

júl 17th, 2020|Aktuality, Konferencie|

Jazykovedný ústav SAV informoval o nami organizovanej konferencii

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV) si všimol konferenciu o Teokracii, ktorú sme organizovali v uplynulom roku. Správa o tejto konferencii sa objavila v poslednom čísle ostatného ročníka (6/2019) časopisu Kultúra slova, ktorý je orgánom JÚĽŠ SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej. Správu v tomto časopise si môžete prečítať na jeho 356

máj 9th, 2020|Aktuality, Konferencie|

Uvažovali sme o teokracii (+ nahrávka otváracej prednášky)

V dňoch 25. – 27. februára 2019 sa v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia o teokracii. Viacero odborníkov z Nemecka, Estónska a Čiech, ako aj niekoľko slovenských teológov, sa venovalo téme Božej vlády z lingvistického, exegetického, teologického a systematického hľadiska a skúmalo prítomnosť a formy tejto témy v rôznych biblických spisoch. Organizátorom konferencie bolo naše košické Centrum

marec 11th, 2019|Aktuality, Konferencie|

Pár fotografií z prebiehajúcej konferencie o teokracii

V týchto dňoch v Košiciach prebieha medzinárodná vedecká konferencia na tému Teokracie. Začala 25. 2. verejnou prednáškou Petra Olexáka pod názvom: "Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách" Konferencia pokračovala včera (26. 2.) v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku

február 27th, 2019|Aktuality, Konferencie|

Vedecká konferencia o teokracii (AKTUALIZOVANÉ)

Koncom februára vás pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14) prednáškou pre širokú verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách Konferencia

február 18th, 2019|Aktuality, Konferencie|

Konferencia k prekladu Jánovho evanjelia

V spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV zorganizovalo naše centrum Konferenciu k prekladu Jánovho evanjelia dňa 6.12.2019 v Košiciach. Tá pozostávala z dvoch blokov. Prvý vyplnila odborno-popularizačná prednáška k prológu Jánovho evanjelia, v ktorej boli predstavené niektoré obsahové zvláštnosti a prekladateľské výzvy v tomto texte. Prednáška bola otvorená pre verejnosť. V druhom bloku sa pokračovalo krátkym vstupom k všeobecným problémom prekladu Jánovho evanjelia a následnou diskusiou. Táto

december 10th, 2018|Aktuality, Konferencie|

Ďalší krok k novému prekladu evanjelií

V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave sa 13. 9. 2018 uskutočnila konferencia "K prekladom prvých kapitol Lukášovho a Jánovho evanjelia", za účasti riaditeľa a zamestnancov SÚJS SAV,  dekana PIB prof. Petra Dubovského SJ, prodekana RK CMBF UK Dr. Jozefa Jančoviča a členov spoluorganizujúceho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

september 23rd, 2018|Aktuality, Konferencie|

Spoluorganizujeme konferenciu o pokáni

Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva 8.-9. 3. 2018 na vedeckú konferenciu POKÁNIE Program konferencie: Štvrtok 8.3. 14:00-15:30 R. Lapko: „Testamenty ako výzva k pokániu“ J. Feník: „Ježišova rozlúčka a pokánie“ T. Mrňávek: „Pokání v Byzanci“ prestávka 16:00-17:30 S. Anderáková: „Odpustkové listiny za pontifikátu pápeža

február 28th, 2018|Aktuality, Konferencie|

Konferencia Biblia a mládež v Košiciach

Dňa 15. februára  2018 sa v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna, odborno-popularizačná konferencia nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pod názvom Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania.  Cieľom stretnutia bolo reflektovať impulzy pripravovanej Biskupskej synody 2018 o mládeži a exhortácie Verbum Domini.  Rôzne prístupy k uvedenej téme predstavili viacerí prednášajúci.  O vzťahu mládeže k povolaniu a k Sv. písmu prednášal biblista Tibor Haluška,

február 21st, 2018|Aktuality, Konferencie|

Biblia a mládež: Mladí, viera a rozlišovanie povolania

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozýva 15.2.2017 na interdisciplinárnu konferenciu Biblia a mládež: Mladí viera a rozlišovanie povolania, ktorá chce reflektovať impulzy pripravovanej Biskupskej synody 2018 „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ a exhortácie Verbum Domini: „V období mladosti sa totiž nezadržateľne a úprimne vynárajú otázky o zmysle života a zameraní vlastnej existencie. Na tieto otázky vie dať pravú odpoveď

december 22nd, 2017|Aktuality, Konferencie|