Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Róbert Lapko – moderátor

Róbert Lapko, rlapko@gmail.com Born 1972, Vranov nad Topľou, Slovakia Catholic Priest of Kosice Archdiocese, Slovakia (ord. 1998) Education 1992 – 1998: M.A. Catholic Theology, Comenius University in Bratislava, Slovakia 1999 – 2005: Th.D. Biblical Theology, Palacky University Olomouc, Czech Republic 2001 – 2002: study/research,  Vrije Universiteit, Amsterdam 2002 – 2003: study/research, The Catholic University of

január 16th, 2016|O nás|

Lukáš Durkaj

Kňaz košickej arcidiecézy, aktívny v biblickom apoštoláte.

január 14th, 2016|O nás|

Juraj Feník

Juraj Feník (S.T.D.) je absolventom The Catholic University of America, Washington, DC so špecializáciou v biblickej teológii a novozákonnej exegéze.  Je členom The Catholic Biblical Association of America a redakčnej rady Studia Biblica Slovaca.  Prednáša novozákonnú exegézu a gréčtinu.  Venuje sa Pavlovým listom, Lukášovmu a Jánovmu evanjeliu.  Medzi jeho publikácie patrí monografia Given to the Church: An Exegetical Analysis of

január 14th, 2016|O nás|

Matúš Imrich

Matúš Imrich (*1983) pochádza z Prešova. Základné teologické štúdiá ukončil na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2008. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza Košickej arcidiecézy. Počas základnej teologickej formácie absolvoval jeden rok štúdia v Seminári sv. Vincenta v Latrobe, PA, v USA a pastoračnú prax v diecéze Youngstown, OH. Po kňazskej vysviacke pôsobil štyri roky v pastorácii vo farnostiach

január 14th, 2016|O nás|

Peter Juhás

Peter Juhás - životopis Peter Juhás (*1982), štúdium teológie absolvoval na TF v Košiciach, KU v Ružomberku (2000-2006), počas ktorého študoval aj na Johannes-Gutenberg-Universität v Mainzi (2003-2004) a Dormition Abbey v Jeruzaleme (31. Theologisches Studienjahr, 2004-2005). Potom pokračoval v licenciátnych štúdiách biblických vied a orientálnych jazykov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (2006-2009), kde dosiahol licenciát in re biblica (2009) a neskôr aj in

január 14th, 2016|O nás|

Spolupráca

január 1st, 2016|O nás|