Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku C (Lk 3,10-18)

Liturgia chce svojím výberom našu pozornosť upriamiť na to, čo podľa Jána znamená konať skutky hodné zmeny zmýšľania (Lk 3,8). Venujme sa teda práve tomuto aspektu. Aký charakter majú teda Jánove výzvy a odporúčania tým, ktorí sa ho pýtajú, čo majú robiť? V prvom rade si treba všimnúť, ako sa dozvedáme z veršov, ktoré predchádzajú tým nedeľným, že

Zamyslenie – 2. adventná nedeľa (Lk 3, 1-6)

Už tradične sa počas 2. a 3. adventnej nedele stretávame s postavou Jána Krstiteľa. Tohto roku máme pred sebou jeho opis podľa Lukášovho evanjelia. Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa Lukáša (3, 1-6): V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom

Zamyslenie – 1. adventná nedeľa v roku C (Lk 21,25-28.34-36)

Text evanjelia 1. adventnej nedele by sme mohli rozdeliť na dve časti. Jedna hovorí o znameniach príchodu Syna človeka, druhá o jeho náhlom príchode. Môžeme tak v texte vnímať isté napätie. Na jednej strane sa hovorí o znameniach a rôznych udalostiach, ktoré budú predchádzať príchodu Syna človeka. Ježiš hovorí: „Keď sa toto začne diať...“ (v. 28). Teda akoby potvrdzoval, že

Zamyslenie – 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (Jn 18, 33b-37)

Každý rok katolíci počúvajú na Veľký Piatok Jánove Pašie. Sviatok Krista Kráľa im tohtoročne z nich ponúka  jednu scénu. Pojednávaná časť predstavuje prvé vypočúvanie zo strany rímskeho prokurátora Poncia Piláta voči Ježišovi Nazaretskému. Predmetom rozhovoru je Ježišova kráľovská hodnosť. Tu na seba narážajú dva odlišné myšlienkove svety. Celý text zamyslenia nájdete tu

Zamyslenie – 33. nedeľa v roku B (Mk 13,24-32)

Príbehom z minulého týždňa o dare chudobnej vdovy v chráme sa zavŕšilo rozprávanie Markovho evanjelia o Ježišovom verejnom účinkovaní. Stať, ktorú budeme v rímskokatolíckej liturgii čítať v nadchádzajúcu nedeľu (Mk 13,24-32) je časťou Ježišovej eschatologickej reči, ktorá tvorí celú trinástu kapitolu. Po nej už Marek začína hovoriť o udalostiach Ježišových posledných dní. Táto Ježišova reč o posledných veciach tak tvorí akýsi medzistupeň medzi

Zamyslenie – 32. nedeľa v roku B (Mk 12, 38-44)

Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme. Väčšinu 13. kapitoly Marka zaberajú jeho teologické diskusie s rôznymi skupinami vtedajšieho židovského náboženského života. Jej záver tvorí úsek, v ktorom Ježiš učí v chráme (Mk 13,35-44). Našu dnešnú perikopu (v. 38-44) môžeme rozdeliť na dve časti. V prvej sa nachádza kritika praxe zákonníkov (v. 38-40). V druhej Ježiš reaguje na svoje pozorovanie ľudí pri

Zamyslenie – 31. nedeľa v roku B (Mk 12,28b-34)

Zákonník, ktorý pristupuje k Ježišovi, aby sa ho pýtal na to, ktoré z prikázaní je prvé, je svetlá výnimka. Nepristupuje k Ježišovi, aby ho pokúšal, alebo skúšal, ale preto, lebo počul, ako interpretoval Písmo. S Ježišom sme sa od minulej nedele presunuli z Jericha do Jeruzalema. Preskočili sme niekoľko evanjeliových statí a stali sme sa svedkami Ježišovho rozhovoru s jedným zo zákonníkov...

Zamyslenie – slávnosť Všetkých svätých (Zjv 7,2-4.9-14)

Scéna piatich anjelov – štyria na štyroch uhloch zeme, a jeden označuje Božích služobníkov pečaťou – je súčasťou rozlomenia šiestej zo siedmych pečatí knihy, alebo lepšie povedané zvitku, ktorý bol popísaný znútra i zvonka (5,1). Len Baránok bol hodný vziať tento zvitok z ruky Sediaceho na tróne a otvoriť jeho sedem pečatí (5,9). ... Celý text zamyslenia nájdete

november 1st, 2018|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – 30. nedeľa v roku B (Mk 10, 46b-52)

Ježiš sa na svojej ceste do Jeruzalema  dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov.  Niektorí od neho odchádzajú plní smútku a sklamania, iní, ako je to v nasledujúcom prípade, obdarovaní tým, čo si žiadali. Celý text zamyslenia nájdete tu Z evanjelia podľa Marka (10, 46b-52) Keď Ježiš so svojimi učeníkmi

Zamyslenie – 29. nedeľa v roku B (Mk 10,35-45)

Evanjelium dnešnej nedele má dve časti. Tá prvá hovorí o dialógu medzi Zebedejovými synmi a Ježišom a tá druhá o Ježišovom poučení všetkých Dvanástich. Obidve časti sú úzko prepojené témou túžby, ktorá je vyjadrená cez sloveso „chcieť“. Jakub a Ján pristupujú k Ježišovi so slovami: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil o čo ťa poprosíme,“ (v. 35) a Ježiš reaguje na túto ich