Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 4. adventná nedeľa v roku B (Lk 1,26-38)

Predvečer Vianoc  nám ponúka asi najčastejšie používaný biblický text v katolíckej liturgii slova. Je ním Lukášovo rozprávanie o zvestovaní narodenia Ježiša jeho matke Márii. Tento úsek tvorí v Lukášovej dvojkapitole o Ježišovom narodení a detstve paralelu s počiatkami postavy Jána Krstiteľa. Ján je vo svojej rannej fáze existencie umiestnený do pozície Kristovho predchodcu. Jeho narodenie (Lk 1,56-80) predchádza tomu Ježišovmu (Lk

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku B (Jn 1,6-8.19-28)

Zatiaľ čo minulý týždeň sme počúvali o Jánovi Krstiteľovi z úst Marka, dnes nám ho predstavuje Evanjelium podľa Jána. Liturgické čítanie je kombináciou dvoch textov. Úvodná časť je z Prológu a tá nasledujúca, ktorá začína slovami: „Toto je Jánovo svedectvo...“, otvára celé Evanjelium po Prológu. Táto časť tvorí prvý deň z takzvaného „otváracieho“, či „inauguračného týždňa“ Štvrtého evanjelia a môžeme v nej

Zamyslenie – 2. adventná nedeľa v roku B (Mk 1,1-8)

Pred týždňom sa v Rímskokatolíckej cirkvi lekciovým cyklom B začalo v nedele čítať Markovo evanjelium. No (doslovne) skutočný začiatok evanjelia sa nám ponúka až teraz. Konsenzus odborníkov pokladá toto evanjelium, čo sa týka doby vzniku, za najstaršie. Jeho výnimočnosť rastie s tým, že je zároveň považované za predlohu pre ostatných synoptikov (Matúš, Lukáš). Tí z väčšej časti Marka prebrali

Zamyslenie – 1. adventná nedeľa v roku B (Mk 13,33-37)

Prvou adventnou nedeľou sa v rímskokatolíckej cirkvi začína nový liturgický rok. V cykle liturgických rokov A, B a C, tento práve začínajúci sa je rokom B. To znamená, že nedeľné evanjeliové state budú vybraté prevažne z Markovho evanjelia. Tak je tomu aj v túto Prvú adventnú nedeľu. Verše, ktoré sa predkladajú v liturgii, tvoria záver Ježišovej reči na Olivovej hore