Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 2. nedeľa v Cezročnom období v roku B (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)

Po roku sa opäť vraciame k Prvému listu Korinťanom. Nedeľná katolícka liturgia latinského obradu funguje (až na výnimky) pri čítaniach na princípe trojročného cyklu. Trošku nezvyčajne si však tento list nevyčerpá v jednom roku ale rozdelila ho na všetky cykly.  A tak prvé nedele po Vianočnom období počúvame vybrané pasáže z kapitol 1-4 ( cyklus A; minulý rok), potom

Zamyslenie – 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (Jn 18, 33b-37)

Každý rok katolíci počúvajú na Veľký Piatok Jánove Pašie. Sviatok Krista Kráľa im tohtoročne z nich ponúka  jednu scénu. Pojednávaná časť predstavuje prvé vypočúvanie zo strany rímskeho prokurátora Poncia Piláta voči Ježišovi Nazaretskému. Predmetom rozhovoru je Ježišova kráľovská hodnosť. Tu na seba narážajú dva odlišné myšlienkove svety. Celý text zamyslenia nájdete tu

Zamyslenie – 33. nedeľa v roku B (Mk 13,24-32)

Príbehom z minulého týždňa o dare chudobnej vdovy v chráme sa zavŕšilo rozprávanie Markovho evanjelia o Ježišovom verejnom účinkovaní. Stať, ktorú budeme v rímskokatolíckej liturgii čítať v nadchádzajúcu nedeľu (Mk 13,24-32) je časťou Ježišovej eschatologickej reči, ktorá tvorí celú trinástu kapitolu. Po nej už Marek začína hovoriť o udalostiach Ježišových posledných dní. Táto Ježišova reč o posledných veciach tak tvorí akýsi medzistupeň medzi

Zamyslenie – 32. nedeľa v roku B (Mk 12, 38-44)

Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme. Väčšinu 13. kapitoly Marka zaberajú jeho teologické diskusie s rôznymi skupinami vtedajšieho židovského náboženského života. Jej záver tvorí úsek, v ktorom Ježiš učí v chráme (Mk 13,35-44). Našu dnešnú perikopu (v. 38-44) môžeme rozdeliť na dve časti. V prvej sa nachádza kritika praxe zákonníkov (v. 38-40). V druhej Ježiš reaguje na svoje pozorovanie ľudí pri

Zamyslenie – 31. nedeľa v roku B (Mk 12,28b-34)

Zákonník, ktorý pristupuje k Ježišovi, aby sa ho pýtal na to, ktoré z prikázaní je prvé, je svetlá výnimka. Nepristupuje k Ježišovi, aby ho pokúšal, alebo skúšal, ale preto, lebo počul, ako interpretoval Písmo. S Ježišom sme sa od minulej nedele presunuli z Jericha do Jeruzalema. Preskočili sme niekoľko evanjeliových statí a stali sme sa svedkami Ježišovho rozhovoru s jedným zo zákonníkov...

Zamyslenie – 30. nedeľa v roku B (Mk 10, 46b-52)

Ježiš sa na svojej ceste do Jeruzalema  dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov.  Niektorí od neho odchádzajú plní smútku a sklamania, iní, ako je to v nasledujúcom prípade, obdarovaní tým, čo si žiadali. Celý text zamyslenia nájdete tu Z evanjelia podľa Marka (10, 46b-52) Keď Ježiš so svojimi učeníkmi

Zamyslenie – 29. nedeľa v roku B (Mk 10,35-45)

Evanjelium dnešnej nedele má dve časti. Tá prvá hovorí o dialógu medzi Zebedejovými synmi a Ježišom a tá druhá o Ježišovom poučení všetkých Dvanástich. Obidve časti sú úzko prepojené témou túžby, ktorá je vyjadrená cez sloveso „chcieť“. Jakub a Ján pristupujú k Ježišovi so slovami: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil o čo ťa poprosíme,“ (v. 35) a Ježiš reaguje na túto ich

Zamyslenie – 28. nedeľa v roku B (Mk 10, 17-30)

Úryvky evanjelia ostatnej a dnešnej nedele sa silno dotýkajú etickej stránky, resp. praktickej morálky. V obidvoch prípadoch Ježiš pozýva k niečomu väčšiemu, než ponúkalo dovtedajšie chápanie prikázaní. Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa Marka (10, 17-30): Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ

Zamyslenie – 27. nedeľa v roku B (Mk 10,2-16)

Ježiš je pre učeníkov stále nepochopiteľný. Sú s ním na ceste do Jeruzalema, kde sa priepasť medzi nimi ešte len vyhrotí v kľúčovom momente kríža. Dnešná stať naďalej ilustruje Ježišovu novosť a pretrvávajúcu priepasť medzi jeho myslením a myslením učeníkov. Dobre to znázorňuje použitie slovesa ἐπιτιμάω [epitimao] v priebehu celého Evanjelia... Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa

Zamyslenie – 26. nedeľa v roku B ( Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Pokračujeme v čítaní 9. kapitoly Markovho evanjelia. Máme pred sebou témy, ktoré sa objavili už minulú nedeľu. Ide hlavne o prístup k deťom/maličkým a snahu o sebapotvrdzovanie (kto je väčší?)/vytváranie exkluzivity. Ježišove odpovede pritvrdzujú poukazovaním na pohoršenie (škandál). Celý text zamyslenia nájdete tu Z evanjelia podľa Marka 9, 38-43. 45. 47-48 Ján povedal Ježišovi: "Učiteľ, videli sme