Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – Obetovanie Pána (Hebr 2, 14-18)

Čítanie Pavlovho listu tento týždeň prerušíme. Tohtoročnú prvú februárovú nedeľu totiž väčšina kresťanských tradícii slávi ako sviatok Obetovania/Predstavenia/Stretnutia Pána v jeruzalemskom chráme. Odkazuje na udalosť zaznamenanú v Lukášovom evanjeliu (2, 22-40). Latinská liturgia pri tom ako epištolu číta z Listu Hebrejom. Ide o spis, ktorý je pravdepodobne v skutočnosti starokresťanská homília s hojnou citáciou zo Starého Zákona. Celý

február 1st, 2020|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – Krst Krista Pána v roku A (Sk 10,34-38)

Úryvok, ktorý počúvame v liturgii na Slávnosť Krstu Krista Pána je nesmierne dôležitý. Počúvame časť z Petrovej reči, ktorú môžeme nazvať kerygmou, teda základným ohlásením viery v Ježiša Krista. Text je významný pre dnešnú slávnosť preto, lebo vidíme, ako sa pri prvom ohlasovaní viery v Ježiša začínalo hlavne od udalosti jeho krstu: „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley

Zamyslenie – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Katolícka cirkev na Slovensku slávi 15. septembra slávnosť Sedembolestnej Panny Mária, Patrónky Slovenska. Tento sviatok sa viaže na predchádzajúci deň, v ktorý mnohé kresťanské tradície liturgicky zvýrazňujú tajomstvo kríža. Tohto roku národná slávnosť pripadá na nedeľu. Jej liturgia ponúka pri čítaní z evanjelia na výber dve možnosti. Buď scénu pri kríži (Jn 19, 25-27), alebo Simeonovo proroctvo

september 14th, 2019|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku C (Jn 16,12-15)

Rímskokatolícka liturgia nám na Nedeľu Najsvätejšej Trojice ponúka na zamyslenie poslednú stať o Duchu v Ježišovej rozlúčkovej reči z Jánovho evanjelia. V slovách z 12. verša: „...teraz by ste to nezniesli“ sa používa grécke sloveso βαστάζω (bastádzo) „zdvíhať“, „niesť“, „zniesť“. Takéto použitie je pre gréčtinu veľmi neobvyklé. Pravdepodobne tu teda ide o použitie zo semitského prostredia. Základný význam výrazu sa

Zamyslenie – slávnosť Všetkých svätých (Zjv 7,2-4.9-14)

Scéna piatich anjelov – štyria na štyroch uhloch zeme, a jeden označuje Božích služobníkov pečaťou – je súčasťou rozlomenia šiestej zo siedmych pečatí knihy, alebo lepšie povedané zvitku, ktorý bol popísaný znútra i zvonka (5,1). Len Baránok bol hodný vziať tento zvitok z ruky Sediaceho na tróne a otvoriť jeho sedem pečatí (5,9). ... Celý text zamyslenia nájdete

november 1st, 2018|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – Narodenie svätého Jána Krstiteľa (Lk 1, 57-66. 80)

Rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa je súčasťou dvoch diptychov zo začiatku Lukášovho evanjelia. Autor týmto spôsobom najprv predstavuje zvestovanie a potom narodenie. Najprv predchodcu Jána a potom Ježiša. Postup bol zvolený úmyselne. Lukáš takto ukázal, čo majú tieto dve osoby spoločné, ale aj to, v čom sa zásadne líšia.   Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia

jún 23rd, 2018|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Nápis na Ježišovom kríži

Všetci štyria evanjelisti sa zmieňujú o existencii nápisu na kríži pri opise Ježišovho ukrižovania. Tento evanjeliový detail odráža rozšírenú, aj keď nie nevyhnutne a dôsledne zachovávanú rímsku prax zverejňovania viny odsúdených zločincov. Použitie nápisu pri ukrižovaní bolo spôsobom ako informovať verejnosť o vine popraveného zločinca, čo mohlo spĺňať aj zastrašujúcu funkciu. Nápis bol typicky vyhotovený

apríl 11th, 2017|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Ježišov (ne)zvyčajný pohreb

Ježišov pohreb patrí medzi najsilnejšie momenty, ktoré poukazujú na plné človečenstvo Božieho syna. Ak mu však chceme dnes porozumieť, musíme prekonať časovú i kultúrnu bariéru. istus bol pochovaný pred 2000 rokmi v rámci židovského obradu. Pri čítaní Písma sa navyše môžeme pýtať: Aký význam majú nezrovnalosti medzi synoptickými evanjelistami (Matúš, Marek, Lukáš) a Jánom? Išlo o bežný pohreb, alebo

apríl 11th, 2017|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – „Odievať nahých“ v Biblii

Všeobecne sa dá povedať, že šaty majú takmer v celej ľudskej spoločnosti dve základné funkcie. Chránia telo človeka pred nepriaznivým prostredím a ľudskú dôstojnosť v oblasti pohlavnosti. Už ony nám logicky poukazujú na vzácnosť odevu pre starovekého biblického človeka. „Hlavné potreby pre život človeka sú: voda, chlieb, dom a (odev), čo zakrýva nahotu.“ (Sir 29, 18) Odev bol

apríl 11th, 2016|Sviatky a iné, Zamyslenia|

Zamyslenie – „Dávať piť smädným“ v Biblii

Otázka dostatku vody bola a v súčasnosti aj dnes je jedným z najpálčivejších problémov prostredia Blízkeho východu. Osobitne na to poukazujú aj mnohé pasáže Svätého Písma. Voda je pre každého nevyhnutná k životu a pritom sa jedná o veľkú vzácnosť. Ponúknuť vodu smädnému v takomto prostredí teda znamená zásah v prospech záchrany z pazúrov smrti. Voda ako súčasť prírody v prvom rade patrí do

marec 11th, 2016|Sviatky a iné, Zamyslenia|