Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad nedeľnými evanjeliovými čítaniami podľa liturgického kalendára Rímskokatolíckej cirkvi ako aj zamyslenia nad inými textami Svätého písma.

Zamyslenie – Narodenie svätého Jána Krstiteľa (Lk 1, 57-66. 80)

jún 23rd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Narodenie svätého Jána Krstiteľa (Lk 1, 57-66. 80)

Rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa je súčasťou dvoch diptychov zo začiatku Lukášovho evanjelia. Autor týmto spôsobom najprv predstavuje zvestovanie a potom narodenie. Najprv predchodcu Jána a potom Ježiša. Postup bol zvolený úmyselne. Lukáš takto ukázal, čo majú

Zamyslenie – 11. nedeľa v roku B (Mk 4,26-34)

jún 15th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 11. nedeľa v roku B (Mk 4,26-34)

Evanjeliový úryvok tejto nedele nie je úplne bezprostredným pokračovaním evanjelia minulotýždňového, aj keď tvorí časť celku, ktorý po ňom nasleduje. Tento celok sa venuje niekoľkým podobenstvám a tie, ktoré máme pred sebou dnes sa venujú téme

Zamyslenie – 10. nedeľa v roku B (Mk 3,20-35)

jún 9th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 10. nedeľa v roku B (Mk 3,20-35)

Satan patrí v Biblii jasne medzi negatívne pomenovania. Najčastejšie si ho spájame s démonickou bytosťou, ktorá dokáže posadnúť človeka, alebo niekoho pokúša. Satan je ústredným motívom stati Marek 3,20-35. Hoci v ňom na prvý pohľad vôbec

Zamyslenie – 9. nedeľa v roku B (Mk 2,26-3,6)

jún 1st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 9. nedeľa v roku B (Mk 2,26-3,6)

Do atmosféry dnešného evanjeliového textu (Mk 2,23-3,6) nám pomôže vstúpiť prvé čítanie. To bolo vhodne vybraté z textu Desatora podľa knihy Deuteronómium (nachádzame ho aj v Ex 20). Hovorí sa tu o základe príkazu, o

Zamyslenie – Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku B (Mt 28,16-20)

máj 25th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku B (Mt 28,16-20)

Jediné miesto v Písme, kde sa doslovne vymenúvajú osoby Najsvätejšej Trojice, je v závere Matúšovho evanjelia. Scéna vykresľuje stretnutie učeníkov zo vzkrieseným Ježišom na nekonkretizovanom vrchu v Galiley. Tu ich Ježiš posiela účinkovať vo svete. Stať je preto

Zamyslenie – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého v roku B (Jn 15,26-27; 16,12-15)

máj 18th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého v roku B (Jn 15,26-27; 16,12-15)

V časoch, keď sa v niektorých kruhoch cirkvi hovorí o Duchu Svätom často v súvislosti s rôznymi nezvyčajnými prejavmi, alebo výnimočnými charizmami, má pre nás Jánovo evanjelium svoje posolstvo... Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa Jána

Zamyslenie – 7. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 17,11b-19)

máj 11th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 7. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 17,11b-19)

Záverečnú časť Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn k. 13-17) tvorí jeho modlitba (Jn 17), ktorú exegéti od 16. stor. nazývajú prívlastkom „veľkňazská“. Jej presné rozdelenie je stále predmetom diskusií odborníkov, no všetci sa zhodujú na

Zamyslenie – 6. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 15,9-17)

máj 4th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 6. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 15,9-17)

Text evanjelia tejto nedele je pokračovaním toho minulotýždňového. V ňom sa nachádzal jediný imperatív: „Ostaňte!“ (Jn 15,4). Ježiš tu vyzýval učeníkov, aby ostali v ňom ako on ostáva v nich. Aj v dnešnom úryvku nachádzame rovnaký imperatív: „Ostaňte!“

Zamyslenie – 5. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 15,1-8)

apríl 27th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 5. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 15,1-8)

Nasledujúce tri nedele vyberá rímsky obrad pre liturgiu slova tri úryvky z Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn k. 13-17). Tým poukazuje na blížiaci sa sviatok Turíc. Dve nedele sa bude čítať väčšia časť 15. kapitoly, ktorá

Zamyslenie – 4. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 10,11-18)

apríl 20th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 4. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 10,11-18)

Dnes máme pred sebou malú časť z komplexnej Ježišovej reči v 10. kapitole Jánovho evanjelia. Ježiš tu na prezentáciu svojej osoby používa viaceré metafory. V tej dnešnej časti hovorí, že je „dobrý pastier“ (Jn 10,11). Venujme sa teda

Zamyslenie – 3.veľkonočná nedeľa v roku B (Lk 24,35-48)

apríl 14th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 3.veľkonočná nedeľa v roku B (Lk 24,35-48)

Záverečná kapitola Lukášovho evanjelia začína nájdením prázdneho hrobu. (Lk 24,1-12) Tu ešte Ježiš priamo nevystupuje. Nasledujúce verše ale už podávajú originálne Lukášove správy o zjaveniach Zmŕtvychvstalého. Najznámejšie rozprávanie je o dvoch učeníkoch cestujúcich „do dediny zvanej

Zamyslenie – 2. veľkonočná nedeľa (Jn 20,19-31)

apríl 6th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 2. veľkonočná nedeľa (Jn 20,19-31)

V textoch Jánovho evanjelia o stretnutí učeníkov so zmŕtvychvstalým Ježišom sa napĺňajú Ježišove slová, ktoré vyslovil v jeho veľkej reči pri Poslednej večeri. Ježiš vtedy učeníkom povedal: „Odídem a prídem k vám“ (Jn 14,28a). Jánovo evanjelium v 20. kapitole pre stretnutie

Zamyslenie – Veľkonočná nedeľa v roku B (Mk 16,1-8)

marec 30th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Veľkonočná nedeľa v roku B (Mk 16,1-8)

Posledná kapitola Markovho evanjelia stavia pred exegétov a teológov nevšednú problematiku. Jej druhá časť (verše 9-20) je očividne neskorší dodatok. Slovami „Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych„ sa začína akoby samostatné nové

Zamyslenie – Kvetná nedeľa v roku B

marec 23rd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Kvetná nedeľa v roku B

Na Kvetnú nedeľu býva zväčša v centre pozornosti evanjeliové čítanie o Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema. To sa však v liturgii číta len v úvodnom obrade. V centre a, môžeme povedať, aj vo vyvrcholení bohoslužby slova stojí čítanie Pašií t.j. udalosti

Zamyslenie – 5. pôstna nedeľa v roku B (Jn 12,20-33)

marec 17th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 5. pôstna nedeľa v roku B (Jn 12,20-33)

Scéna príchodu Grékov hľadajúcich Ježiša sa nachádza už po jeho vstupe do Jeruzalema (Jn 12,12-19). Ide o veriacich v židovské náboženstvo, ktorí pochádzajú z pohanského prostredia a zúčastňovali sa púte na Veľkú noc. Ich žiadosť, sprostredkovaná apoštolmi Filipom

Zamyslenie – 4. pôstna nedeľa v roku B (Jn 3,14-21)

marec 8th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 4. pôstna nedeľa v roku B (Jn 3,14-21)

Henry Ossawa Tanner - Ježiš a Nikodém   Dnes máme pred sebou poslednú časť z nočného rozhovoru medzi Ježišom a Nikodémom z tretej kapitoly Jánovho evanjelia. Táto časť sa začína Ježišovou odvolávkou na udalosť z dvadsiatej

Zamyslenie – 3. pôstna nedeľa v roku B (Jn 2,13-25)

marec 2nd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 3. pôstna nedeľa v roku B (Jn 2,13-25)

Jánovo evanjelium umiestňuje udalosť vyčistenia chrámu na začiatok verejného účinkovania, hneď za prvé znamenie na svadbe v Káne. Na rozdiel od neho, synoptici (Mt 21,12-17; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46), ho uvádzajú počas záverečného pobytu v Jeruzaleme.

Zamyslenie – 2. pôstna nedeľa v roku B (Mk 9,2-10)

február 21st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 2. pôstna nedeľa v roku B (Mk 9,2-10)

Udalosť Ježišovho premenenia na vysokom vrchu nás spája s jedným z najvýznamnejších momentov izraelského národa: dar Zákona a Zmluvy na hore Sinaj. Evanjelista nás odkazuje na knihu Exodus a jej kapitoly 19–31. Po uzavretí zmluvy vyliatím krvi býčkov na oltár

Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

február 17th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

V postupnom nedeľnom čítaní z Markovho evanjelia bola vynechaná pasáž 1,12-13, ktorá hovorí o Ježišovom pokúšaní na púšti. Dôvodom bolo, že latinská liturgia túto časť z Nového Zákona vyhradzuje pre prvú pôstnu nedeľu. Prepája sa tak myšlienka 40

Zamyslenie – 6. nedeľa v roku B (Mk 1,40-45)

február 9th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 6. nedeľa v roku B (Mk 1,40-45)

Prvé čítanie nás pozvoľna uvádza do kontextu evanjeliovej udalosti. Liturgický úryvok z Knihy Levitikus je veľmi skrátený. Samotná Kniha venuje téme malomocenstva celé dve obsažné kapitoly. Najmä, keď čítame kapitolu 13, máme pocit, akoby sme čítali