Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad nedeľnými evanjeliovými čítaniami podľa liturgického kalendára Rímskokatolíckej cirkvi ako aj zamyslenia nad inými textami Svätého písma.

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku C (Lk 3,10-18)

december 15th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku C (Lk 3,10-18)

Liturgia chce svojím výberom našu pozornosť upriamiť na to, čo podľa Jána znamená konať skutky hodné zmeny zmýšľania (Lk 3,8). Venujme sa teda práve tomuto aspektu. Aký charakter majú teda Jánove výzvy a odporúčania tým, ktorí

Zamyslenie – 2. adventná nedeľa (Lk 3, 1-6)

december 8th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 2. adventná nedeľa (Lk 3, 1-6)

Už tradične sa počas 2. a 3. adventnej nedele stretávame s postavou Jána Krstiteľa. Tohto roku máme pred sebou jeho opis podľa Lukášovho evanjelia. Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa Lukáša (3, 1-6): V

Zamyslenie – 1. adventná nedeľa v roku C (Lk 21,25-28.34-36)

november 30th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 1. adventná nedeľa v roku C (Lk 21,25-28.34-36)

Text evanjelia 1. adventnej nedele by sme mohli rozdeliť na dve časti. Jedna hovorí o znameniach príchodu Syna človeka, druhá o jeho náhlom príchode. Môžeme tak v texte vnímať isté napätie. Na jednej strane sa hovorí o znameniach a rôznych

Zamyslenie – 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (Jn 18, 33b-37)

november 24th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (Jn 18, 33b-37)

Každý rok katolíci počúvajú na Veľký Piatok Jánove Pašie. Sviatok Krista Kráľa im tohtoročne z nich ponúka  jednu scénu. Pojednávaná časť predstavuje prvé vypočúvanie zo strany rímskeho prokurátora Poncia Piláta voči Ježišovi Nazaretskému. Predmetom

Zamyslenie – 33. nedeľa v roku B (Mk 13,24-32)

november 17th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 33. nedeľa v roku B (Mk 13,24-32)

Príbehom z minulého týždňa o dare chudobnej vdovy v chráme sa zavŕšilo rozprávanie Markovho evanjelia o Ježišovom verejnom účinkovaní. Stať, ktorú budeme v rímskokatolíckej liturgii čítať v nadchádzajúcu nedeľu (Mk 13,24-32) je časťou Ježišovej eschatologickej reči, ktorá tvorí celú trinástu kapitolu.

Zamyslenie – 32. nedeľa v roku B (Mk 12, 38-44)

november 9th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 32. nedeľa v roku B (Mk 12, 38-44)

Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme. Väčšinu 13. kapitoly Marka zaberajú jeho teologické diskusie s rôznymi skupinami vtedajšieho židovského náboženského života. Jej záver tvorí úsek, v ktorom Ježiš učí v chráme (Mk 13,35-44). Našu dnešnú perikopu (v. 38-44) môžeme

Zamyslenie – 31. nedeľa v roku B (Mk 12,28b-34)

november 3rd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 31. nedeľa v roku B (Mk 12,28b-34)

Zákonník, ktorý pristupuje k Ježišovi, aby sa ho pýtal na to, ktoré z prikázaní je prvé, je svetlá výnimka. Nepristupuje k Ježišovi, aby ho pokúšal, alebo skúšal, ale preto, lebo počul, ako interpretoval Písmo. S Ježišom sme sa od

Zamyslenie – slávnosť Všetkých svätých (Zjv 7,2-4.9-14)

november 1st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – slávnosť Všetkých svätých (Zjv 7,2-4.9-14)

Scéna piatich anjelov – štyria na štyroch uhloch zeme, a jeden označuje Božích služobníkov pečaťou – je súčasťou rozlomenia šiestej zo siedmych pečatí knihy, alebo lepšie povedané zvitku, ktorý bol popísaný znútra i zvonka (5,1). Len Baránok

Zamyslenie – 30. nedeľa v roku B (Mk 10, 46b-52)

október 26th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 30. nedeľa v roku B (Mk 10, 46b-52)

Ježiš sa na svojej ceste do Jeruzalema  dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov.  Niektorí od neho odchádzajú plní smútku a sklamania, iní, ako je to v nasledujúcom prípade, obdarovaní tým, čo

Zamyslenie – 29. nedeľa v roku B (Mk 10,35-45)

október 19th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 29. nedeľa v roku B (Mk 10,35-45)

Evanjelium dnešnej nedele má dve časti. Tá prvá hovorí o dialógu medzi Zebedejovými synmi a Ježišom a tá druhá o Ježišovom poučení všetkých Dvanástich. Obidve časti sú úzko prepojené témou túžby, ktorá je vyjadrená cez sloveso „chcieť“. Jakub a Ján

Zamyslenie – 28. nedeľa v roku B (Mk 10, 17-30)

október 12th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 28. nedeľa v roku B (Mk 10, 17-30)

Úryvky evanjelia ostatnej a dnešnej nedele sa silno dotýkajú etickej stránky, resp. praktickej morálky. V obidvoch prípadoch Ježiš pozýva k niečomu väčšiemu, než ponúkalo dovtedajšie chápanie prikázaní. Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa Marka

Zamyslenie – 27. nedeľa v roku B (Mk 10,2-16)

október 6th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 27. nedeľa v roku B (Mk 10,2-16)

Ježiš je pre učeníkov stále nepochopiteľný. Sú s ním na ceste do Jeruzalema, kde sa priepasť medzi nimi ešte len vyhrotí v kľúčovom momente kríža. Dnešná stať naďalej ilustruje Ježišovu novosť a pretrvávajúcu priepasť medzi jeho myslením a myslením

Zamyslenie – 26. nedeľa v roku B ( Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

september 29th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 26. nedeľa v roku B ( Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Pokračujeme v čítaní 9. kapitoly Markovho evanjelia. Máme pred sebou témy, ktoré sa objavili už minulú nedeľu. Ide hlavne o prístup k deťom/maličkým a snahu o sebapotvrdzovanie (kto je väčší?)/vytváranie exkluzivity. Ježišove odpovede pritvrdzujú poukazovaním na pohoršenie (škandál).

Zamyslenie – 25. nedeľa v roku B (Mk 9,30-37)

september 22nd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 25. nedeľa v roku B (Mk 9,30-37)

Ježišove slová, ktorými znova predpovedá svoje utrpenie a spor učeníkov o prvenstvo (Mk 9,30-37), nenasledujú bezprostredne po evanjeliu z minulej nedele, kde sa Ježiš pýtal, za koho je pokladaný. Medzi nimi sa nachádza udalosť Ježišovho premenenia a následné uzdravenie

Zamyslenie – 24. nedeľa v roku B (Mk 8, 27-35)

september 15th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 24. nedeľa v roku B (Mk 8, 27-35)

Petrovo vyznanie považujú viacerí biblisti za zásadný zlom v Markovom evanjeliu. Do tohto momentu je zásadnou otázkou v evanjeliu: Kto je Ježiš? Peter na to dáva odpoveď: „Ty si Mesiáš.“ (Mk 8,29) Druhá polovica evanjelia sa

Zamyslenie – 23. nedeľa v roku B (Mk 7,31-37)

september 8th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 23. nedeľa v roku B (Mk 7,31-37)

Začiatok siedmej kapitoly Markovho evanjelia sa venoval polemike medzi Ježišom a predstaviteľmi židovskej náboženskej autority ohľadom predpisov o očisťovaní. O tom sme počúvali v evanjeliu minulej nedele. Ježišovo kľúčové posolstvo je, že nemôže poškvrňovať človeka to, čo do neho

Zamyslenie – 22. nedeľa v roku B (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

august 31st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 22. nedeľa v roku B (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Po päťtýždňovom jánovskom exkurze sa vraciame späť k evanjeliu podľa Marka. Spis sme opustili v druhej polovici júla v 6. kapitole pri tom ako sa k Ježišovi a jeho učeníkom, ktorí hľadali oddych, zhŕklo množstvo ľudí. (Mk 6,30-34) Ježiš

Zamyslenie – 21. nedeľa v roku B (Jn 6,60-69)

august 24th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 21. nedeľa v roku B (Jn 6,60-69)

Téma viery a prijatia Ježiša zostáva v centre pozornosti aj v závere šiestej kapitoly Jánovho evanjelia a je aj kľúčom k porozumeniu Ježišových slov tejto nedele. Už počas svojho dialógu so Židmi, keď sa Ježiš predstavoval ako chlieb života, ešte

Zamyslenie – 20. nedeľa v roku B (Jn 6, 51-58)

august 18th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 20. nedeľa v roku B (Jn 6, 51-58)

Pred nami je posledná časť dialógu o chlebe z neba zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Budúcu nedeľu nás čaká opis krízy a dopadu (v. 60-71), aký tento dialóg mal na Ježišových učeníkov. Až dnešná perikopa (v.

Zamyslenie – 19. nedeľa v roku B (Jn 6,41-51)

august 11th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 19. nedeľa v roku B (Jn 6,41-51)

Celá Ježišova reč v 6. kapitole Jánovho evanjelia postupne odhaľuje svoje tajomstvo o Ježišovi, až nakoniec vyvrcholí v reči o eucharistii, ale to príde v pravom zmysle slova až na budúci týždeň. Text z dnešného evanjelia (Jn 6,41-51) ešte stále nie