Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad textami Svätého Písma.

Zamyslenie – 5. pôstna nedeľa v roku B (Jn 12,20-33)

marec 17th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 5. pôstna nedeľa v roku B (Jn 12,20-33)

Scéna príchodu Grékov hľadajúcich Ježiša sa nachádza už po jeho vstupe do Jeruzalema (Jn 12,12-19). Ide o veriacich v židovské náboženstvo, ktorí pochádzajú z pohanského prostredia a zúčastňovali sa púte na Veľkú noc. Ich žiadosť, sprostredkovaná apoštolmi Filipom

Zamyslenie – 4. pôstna nedeľa v roku B (Jn 3,14-21)

marec 8th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 4. pôstna nedeľa v roku B (Jn 3,14-21)

Henry Ossawa Tanner - Ježiš a Nikodém   Dnes máme pred sebou poslednú časť z nočného rozhovoru medzi Ježišom a Nikodémom z tretej kapitoly Jánovho evanjelia. Táto časť sa začína Ježišovou odvolávkou na udalosť z dvadsiatej

Zamyslenie – 3. pôstna nedeľa v roku B (Jn 2,13-25)

marec 2nd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 3. pôstna nedeľa v roku B (Jn 2,13-25)

Jánovo evanjelium umiestňuje udalosť vyčistenia chrámu na začiatok verejného účinkovania, hneď za prvé znamenie na svadbe v Káne. Na rozdiel od neho, synoptici (Mt 21,12-17; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46), ho uvádzajú počas záverečného pobytu v Jeruzaleme.

Zamyslenie – 2. pôstna nedeľa v roku B (Mk 9,2-10)

február 21st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 2. pôstna nedeľa v roku B (Mk 9,2-10)

Udalosť Ježišovho premenenia na vysokom vrchu nás spája s jedným z najvýznamnejších momentov izraelského národa: dar Zákona a Zmluvy na hore Sinaj. Evanjelista nás odkazuje na knihu Exodus a jej kapitoly 19–31. Po uzavretí zmluvy vyliatím krvi býčkov na oltár

Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

február 17th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 1. pôstna nedeľa v roku B (Mk 1,12-15)

V postupnom nedeľnom čítaní z Markovho evanjelia bola vynechaná pasáž 1,12-13, ktorá hovorí o Ježišovom pokúšaní na púšti. Dôvodom bolo, že latinská liturgia túto časť z Nového Zákona vyhradzuje pre prvú pôstnu nedeľu. Prepája sa tak myšlienka 40

Zamyslenie – 6. nedeľa v roku B (Mk 1,40-45)

február 9th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 6. nedeľa v roku B (Mk 1,40-45)

Prvé čítanie nás pozvoľna uvádza do kontextu evanjeliovej udalosti. Liturgický úryvok z Knihy Levitikus je veľmi skrátený. Samotná Kniha venuje téme malomocenstva celé dve obsažné kapitoly. Najmä, keď čítame kapitolu 13, máme pocit, akoby sme čítali

Zamyslenie – 5. nedeľa v roku B (Mk 1,29-39)

február 3rd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 5. nedeľa v roku B (Mk 1,29-39)

Marek čitateľa svojho evanjelia nešetrí. Už v prvej kapitole ho po predstavení hlavnej postavy, cez stručne vyrozprávané epizódy, vťahuje do deja Ježišovho verejného účinkovania.  V rámci tejto úvodnej kapitoly sa nachádza aj opis typického Ježišovho „pracovného

Zamyslenie – 4. nedeľa v roku B (Mk 1,21-28)

január 26th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 4. nedeľa v roku B (Mk 1,21-28)

Udalosť v Kafarnaumskej synagóge z dnešného evanjelia je Ježišovo prvé verejné vystúpenie opísané podrobne. Doteraz nás evanjelista informoval len všeobecne o Ježišovej činnosti: „Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie Kráľovstvo.