Na tejto stránke nájdete zamyslenia nad nedeľnými evanjeliovými čítaniami podľa liturgického kalendára Rímskokatolíckej cirkvi ako aj zamyslenia nad inými textami Svätého písma.

Zamyslenie – 25. nedeľa v roku B (Mk 9,30-37)

september 22nd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 25. nedeľa v roku B (Mk 9,30-37)

Ježišove slová, ktorými znova predpovedá svoje utrpenie a spor učeníkov o prvenstvo (Mk 9,30-37), nenasledujú bezprostredne po evanjeliu z minulej nedele, kde sa Ježiš pýtal, za koho je pokladaný. Medzi nimi sa nachádza udalosť Ježišovho premenenia a následné uzdravenie

Zamyslenie – 24. nedeľa v roku B (Mk 8, 27-35)

september 15th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 24. nedeľa v roku B (Mk 8, 27-35)

Petrovo vyznanie považujú viacerí biblisti za zásadný zlom v Markovom evanjeliu. Do tohto momentu je zásadnou otázkou v evanjeliu: Kto je Ježiš? Peter na to dáva odpoveď: „Ty si Mesiáš.“ (Mk 8,29) Druhá polovica evanjelia sa

Zamyslenie – 23. nedeľa v roku B (Mk 7,31-37)

september 8th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 23. nedeľa v roku B (Mk 7,31-37)

Začiatok siedmej kapitoly Markovho evanjelia sa venoval polemike medzi Ježišom a predstaviteľmi židovskej náboženskej autority ohľadom predpisov o očisťovaní. O tom sme počúvali v evanjeliu minulej nedele. Ježišovo kľúčové posolstvo je, že nemôže poškvrňovať človeka to, čo do neho

Zamyslenie – 22. nedeľa v roku B (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

august 31st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 22. nedeľa v roku B (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Po päťtýždňovom jánovskom exkurze sa vraciame späť k evanjeliu podľa Marka. Spis sme opustili v druhej polovici júla v 6. kapitole pri tom ako sa k Ježišovi a jeho učeníkom, ktorí hľadali oddych, zhŕklo množstvo ľudí. (Mk 6,30-34) Ježiš

Zamyslenie – 21. nedeľa v roku B (Jn 6,60-69)

august 24th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 21. nedeľa v roku B (Jn 6,60-69)

Téma viery a prijatia Ježiša zostáva v centre pozornosti aj v závere šiestej kapitoly Jánovho evanjelia a je aj kľúčom k porozumeniu Ježišových slov tejto nedele. Už počas svojho dialógu so Židmi, keď sa Ježiš predstavoval ako chlieb života, ešte

Zamyslenie – 20. nedeľa v roku B (Jn 6, 51-58)

august 18th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 20. nedeľa v roku B (Jn 6, 51-58)

Pred nami je posledná časť dialógu o chlebe z neba zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Budúcu nedeľu nás čaká opis krízy a dopadu (v. 60-71), aký tento dialóg mal na Ježišových učeníkov. Až dnešná perikopa (v.

Zamyslenie – 19. nedeľa v roku B (Jn 6,41-51)

august 11th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 19. nedeľa v roku B (Jn 6,41-51)

Celá Ježišova reč v 6. kapitole Jánovho evanjelia postupne odhaľuje svoje tajomstvo o Ježišovi, až nakoniec vyvrcholí v reči o eucharistii, ale to príde v pravom zmysle slova až na budúci týždeň. Text z dnešného evanjelia (Jn 6,41-51) ešte stále nie

Zamyslenie – 18. nedeľa v roku B (Jn 6, 24-35)

august 4th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 18. nedeľa v roku B (Jn 6, 24-35)

Pokračujeme v čítaní 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorej témou je „chlieb života“ alebo - v rámci knihy - Ježiš a židovské veľkonočné sviatky. Rozprávanie začalo pred týždňom a to opisom zázračného rozmnoženia chlebov a rýb na brehu Galilejského mora.

Zamyslenie – 17. nedeľa v roku B (Jn 6,1-15)

júl 29th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 17. nedeľa v roku B (Jn 6,1-15)

Po minulotýždňovom rozprávaní o návrate Ježišom vyslaných, nasleduje v Markovom evanjeliu rozprávanie o prvom rozdelení chleba zástupom. Túto epizódu nám skutočne ponúka aj dnešné evanjelium, avšak z Evanjelia podľa Jána (6,1-15). V tomto Evanjeliu však toto rozprávanie otvára celú kapitolu,

Zamyslenie – 16. nedeľa v roku B (Mk 6,30-34)

júl 21st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 16. nedeľa v roku B (Mk 6,30-34)

Sme v prvej polovici dovolenkového obdobia. Božie slovo sa trefne dotýka aj tejto oblasti. Najprv si však evanjeliový úryvok 16. nedele v období cez rok, v cykle B,  (Mk 6,30-34) zaraďme do kontextu susediacich textov. Priamo

Zamyslenie – 15. nedeľa v roku B (Mk 6,7-13)

júl 14th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 15. nedeľa v roku B (Mk 6,7-13)

Ježiš vysiela prvú skupinu misionárov. Text dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje „čo a ako“ ich poslania. „Čo“ tvorí rámec state a „ako“ vyplňuje jej stred. V úvode tejto perikopy Ježiš dal dvanástim moc nad nečistými duchmi. Záver

Zamyslenie – 14. nedeľa v roku B (Mk 6,1-6)

júl 7th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 14. nedeľa v roku B (Mk 6,1-6)

Ježiš sa po vzkriesení Jairovej dcéry presúva z Kafarnauma do „vlasti“ (pravdepodobne sa tu myslí na Nazaret). Po triumfálnom víťazstve nad smrťou ho však doma čakala ľadová sprcha. Celý text zamyslenia nájdete tu

Zamyslenie – 13. nedeľa v roku B (Mk 5,21-43)

jún 30th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 13. nedeľa v roku B (Mk 5,21-43)

Obidve epizódy z dnešného evanjelia v tradícii, ktorú spracovával evanjelista, pôvodne pravdepodobne existovali oddelene. Avšak ten ich veľmi vhodne prepojil do celku, v ktorom sa obidva príbehy navzájom osvetľujú. O tom, že tu ide o tzv. Markov sendvič snáď už

Zamyslenie – Narodenie svätého Jána Krstiteľa (Lk 1, 57-66. 80)

jún 23rd, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Narodenie svätého Jána Krstiteľa (Lk 1, 57-66. 80)

Rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa je súčasťou dvoch diptychov zo začiatku Lukášovho evanjelia. Autor týmto spôsobom najprv predstavuje zvestovanie a potom narodenie. Najprv predchodcu Jána a potom Ježiša. Postup bol zvolený úmyselne. Lukáš takto ukázal, čo majú

Zamyslenie – 11. nedeľa v roku B (Mk 4,26-34)

jún 15th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 11. nedeľa v roku B (Mk 4,26-34)

Evanjeliový úryvok tejto nedele nie je úplne bezprostredným pokračovaním evanjelia minulotýždňového, aj keď tvorí časť celku, ktorý po ňom nasleduje. Tento celok sa venuje niekoľkým podobenstvám a tie, ktoré máme pred sebou dnes sa venujú téme

Zamyslenie – 10. nedeľa v roku B (Mk 3,20-35)

jún 9th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 10. nedeľa v roku B (Mk 3,20-35)

Satan patrí v Biblii jasne medzi negatívne pomenovania. Najčastejšie si ho spájame s démonickou bytosťou, ktorá dokáže posadnúť človeka, alebo niekoho pokúša. Satan je ústredným motívom stati Marek 3,20-35. Hoci v ňom na prvý pohľad vôbec

Zamyslenie – 9. nedeľa v roku B (Mk 2,26-3,6)

jún 1st, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 9. nedeľa v roku B (Mk 2,26-3,6)

Do atmosféry dnešného evanjeliového textu (Mk 2,23-3,6) nám pomôže vstúpiť prvé čítanie. To bolo vhodne vybraté z textu Desatora podľa knihy Deuteronómium (nachádzame ho aj v Ex 20). Hovorí sa tu o základe príkazu, o

Zamyslenie – Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku B (Mt 28,16-20)

máj 25th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Nedeľa Najsvätejšej Trojice v roku B (Mt 28,16-20)

Jediné miesto v Písme, kde sa doslovne vymenúvajú osoby Najsvätejšej Trojice, je v závere Matúšovho evanjelia. Scéna vykresľuje stretnutie učeníkov zo vzkrieseným Ježišom na nekonkretizovanom vrchu v Galiley. Tu ich Ježiš posiela účinkovať vo svete. Stať je preto

Zamyslenie – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého v roku B (Jn 15,26-27; 16,12-15)

máj 18th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého v roku B (Jn 15,26-27; 16,12-15)

V časoch, keď sa v niektorých kruhoch cirkvi hovorí o Duchu Svätom často v súvislosti s rôznymi nezvyčajnými prejavmi, alebo výnimočnými charizmami, má pre nás Jánovo evanjelium svoje posolstvo... Celý text zamyslenia nájdete tu Z Evanjelia podľa Jána

Zamyslenie – 7. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 17,11b-19)

máj 11th, 2018|Komentáre vypnuté na Zamyslenie – 7. veľkonočná nedeľa v roku B (Jn 17,11b-19)

Záverečnú časť Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn k. 13-17) tvorí jeho modlitba (Jn 17), ktorú exegéti od 16. stor. nazývajú prívlastkom „veľkňazská“. Jej presné rozdelenie je stále predmetom diskusií odborníkov, no všetci sa zhodujú na