Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie 6. nedeľa v roku B (1 Kor 10, 31 – 11, 1)

Pred začiatkom pôstu ešte raz načrieme do Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Konkrétne do slov na prelome 10. a 11. kapitoly. Ide tu o súhrn, ktorý reaguje na predchádzajúce verše. Ak by sme si čítali text od začiatku 8. kapitoly, tak pred sebou máme komplikáciu v ktorej sa zdá akoby sa tu nie veľmi šikovne striedali rôzne tematiky. To

Zamyslenie – 5. nedeľa v roku B (1 Kor 9,16-19.22-23)

Nie je príjemné a ani ľahké obhajovať sa voči falošným obvineniam. Presne to robí Pavol v deviatej kapitole Prvého Listu Korinťanom, z ktorej dnes počúvame zopár veršov. Ako sme to už videli v predchádzajúcich kapitolách tohto listu, Pavol odpovedá na rôzne otázky, alebo reaguje na problémy v Korintskej Cirkvi. V deviatej kapitole sa bráni voči spochybňovaniu jeho

Zamyslenie – 4. nedeľa v Cezročnom období v roku B (1 Kor 7, 32-35)

Pokračujeme v sledovaní Pavla a jeho myšlienok, ktoré vyjadril vo svojom liste do Korintu. Ako sám naznačuje (porov. 1 Kor 7,1), viacero pasáži v liste boli podnietené otázkami, v ktorých miestni kresťania nemali jasno, a ktoré predtým Pavlovi zaslali v nám už dnes nezachovanom liste. Je teda zrejmé, že niektorí Korinťania sa na svojho Apoštola

Zamyslenie – 3. nedeľa v roku B (1 Kor 7,29-31)

Očakávali by sme, že dnešné Pavlove slová sa nachádzajú kdesi uprostred reči o posledných veciach, o konci sveta a popisoch Kristovho druhého príchodu. Týchto zopár riadkov má totiž zjavne takýto eschatologický charakter. Náš úryvok je orámovaný odkazmi na koniec sveta: „čas je krátky“ a „tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“. Ono „čas je krátky“ by sme mohli preložiť aj:

Zamyslenie – 2. nedeľa v Cezročnom období v roku B (1 Kor 6, 13c-15a. 17-20)

Po roku sa opäť vraciame k Prvému listu Korinťanom. Nedeľná katolícka liturgia latinského obradu funguje (až na výnimky) pri čítaniach na princípe trojročného cyklu. Trošku nezvyčajne si však tento list nevyčerpá v jednom roku ale rozdelila ho na všetky cykly.  A tak prvé nedele po Vianočnom období počúvame vybrané pasáže z kapitol 1-4 ( cyklus A; minulý rok), potom

Zamyslenie – 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa (Jn 18, 33b-37)

Každý rok katolíci počúvajú na Veľký Piatok Jánove Pašie. Sviatok Krista Kráľa im tohtoročne z nich ponúka  jednu scénu. Pojednávaná časť predstavuje prvé vypočúvanie zo strany rímskeho prokurátora Poncia Piláta voči Ježišovi Nazaretskému. Predmetom rozhovoru je Ježišova kráľovská hodnosť. Tu na seba narážajú dva odlišné myšlienkove svety. Celý text zamyslenia nájdete tu

Zamyslenie – 33. nedeľa v roku B (Mk 13,24-32)

Príbehom z minulého týždňa o dare chudobnej vdovy v chráme sa zavŕšilo rozprávanie Markovho evanjelia o Ježišovom verejnom účinkovaní. Stať, ktorú budeme v rímskokatolíckej liturgii čítať v nadchádzajúcu nedeľu (Mk 13,24-32) je časťou Ježišovej eschatologickej reči, ktorá tvorí celú trinástu kapitolu. Po nej už Marek začína hovoriť o udalostiach Ježišových posledných dní. Táto Ježišova reč o posledných veciach tak tvorí akýsi medzistupeň medzi

Zamyslenie – 32. nedeľa v roku B (Mk 12, 38-44)

Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme. Väčšinu 13. kapitoly Marka zaberajú jeho teologické diskusie s rôznymi skupinami vtedajšieho židovského náboženského života. Jej záver tvorí úsek, v ktorom Ježiš učí v chráme (Mk 13,35-44). Našu dnešnú perikopu (v. 38-44) môžeme rozdeliť na dve časti. V prvej sa nachádza kritika praxe zákonníkov (v. 38-40). V druhej Ježiš reaguje na svoje pozorovanie ľudí pri

Zamyslenie – 31. nedeľa v roku B (Mk 12,28b-34)

Zákonník, ktorý pristupuje k Ježišovi, aby sa ho pýtal na to, ktoré z prikázaní je prvé, je svetlá výnimka. Nepristupuje k Ježišovi, aby ho pokúšal, alebo skúšal, ale preto, lebo počul, ako interpretoval Písmo. S Ježišom sme sa od minulej nedele presunuli z Jericha do Jeruzalema. Preskočili sme niekoľko evanjeliových statí a stali sme sa svedkami Ježišovho rozhovoru s jedným zo zákonníkov...

Zamyslenie – 30. nedeľa v roku B (Mk 10, 46b-52)

Ježiš sa na svojej ceste do Jeruzalema  dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov.  Niektorí od neho odchádzajú plní smútku a sklamania, iní, ako je to v nasledujúcom prípade, obdarovaní tým, čo si žiadali. Celý text zamyslenia nájdete tu Z evanjelia podľa Marka (10, 46b-52) Keď Ježiš so svojimi učeníkmi