Srdečne vás pozývame na ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu v oblasti biblických vied. Tentokrát našou témou budú Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie.

Prekladateľ biblických textov stojí hneď pred niekoľkými problémami. Tie sa netýkajú znalosti biblických jazykov ako takých, ale ich špecifík v oblasti lexiky či syntaxe, ktoré sú stále predmetom diskusie. Ďalším podstatným problémom je otázka prekladovej predlohy, pre ktorú je rozhodujúca poctivá práca v oblasti textovej kritiky. Pred takýmito výzvami stáli už prekladatelia v staroveku, pričom niektoré otázky ostávajú otvorené dodnes.

Pozvaní hostia na našej konferencii sú znalcami biblických jazykov ako aj odborníkmi v oblasti textovej kritiky. Otváraciu prednášku prednesie Hermann-Josef Stipp, emeritný profesor Mníchovskej univerzity (LMU), ktorý je svetovo známym odborníkom na Knihu proroka Jeremiáša a na vzájomný vzťah jej gréckeho a hebrejského textu. Prednáška je otvorená pre širokú verejnosť a uskutoční sa 29. 9. 2021 o 18:00 v priestoroch Centra Spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14).

V nasledujúcich dvoch dňoch bude konferencia pokračovať vedeckými workshopmi v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku, kde odznejú príspevky na rôzne témy. Vyberáme aspoň niekoľko z nich:

Andreas Michel: Erfahrungen mit der Katholischen Einheitsübersetzung im Deutschen Raum 2016
Harald Samuel: From Hebrew TAM to Greek tenses. Translation issues in the book of Psalms
Leornado Pessoa: Hannah and Samuel ‚before the Lord‘: textual criticism and translation technique of the LXX in 1 Samuel 1-3
Peter Dubovský: The Translation is Always More Than a Mere Translation: A Case of Ahab’s Conversion (1 Kgs 21:20–29/3 Kgdms 20:20–29)
Peter Juhás: Lexikalische Variation als übersetzungstechnisches Phänomen der neutestamentlichen Peschitta. Matthäusevangelium als Fallstudie
Dominik Markl: Imperial Language Politics and the Greek Pentateuch in Ptolemaic Egypt

Tešíme sa na vás!